Hans Verreyt wordt lijsttrekker Vlaams Belang

Gepubliceerd op maandag 05 februari 2018 10:07

SliderSamen met een 70-tal leden en sympathisanten hield het Vlaams Belang zaterdag haar nieuwjaarsreceptie in Bistro De Ton. Nationaal jongerenvoorzitter Bart Claes was er te gast voor een toespraak. Naast zijn kijk op de actualiteit kondigde hij ook het lijsttrekkerschap van huidig fractievoorzitter Hans Verreyt aan. Hoewel Hans de ervaring heeft van twee legislaturen als fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de Boomse gemeenteraad, zal hij opnieuw de jongste lijsttrekker zijn die de politieke arena betreedt. Op zijn beurt bracht hij een nieuwjaarsboodschap voor de gemeente Boom. Aangezien enkele leden afwezig waren wegens ziekte, zorgde de afdeling voor een livestream van de toespraken. Zo konden zij er ook een beetje bij zijn. Het toont ook aan dat het heus niet zo veel (moeite) hoeft te kosten om de politiek transparanter en dichter bij de Bomenaar te brengen.


Belangrijk politiek jaar


Aan het begin van een belangrijk politiek jaar is het goed om even terug te blikken én vooruit te kijken. De voorbije jaren werkte de Vlaams Belangfractie op een gedegen en consequente manier binnen de Boomse gemeenteraad. De zaken die ten goede kwamen aan de Bomenaars werden enthousiast gesteund. De beslissingen waarvan we de meerwaarde niet zagen, werden even enthousiast bestreden. Deze manier van werken werd uitgedragen door onze bestuursleden en mandatarissen. Graag wil ik even een dankbaar applaus voor Michel Janssens en Heidi Verhoeven, tot voor kort penningmeester en feestleider van onze afdeling; Ronny De Groof, ondervoorzitter; Eddy Van der Taelen, OCMW-raadslid en Cois Addiers en Nancy Bellen, mijn collega-raadsleden in de Boomse gemeenteraad. Graag uw applaus.

Dweilen met de kraan open

Iedereen die al eens een handje meehelpt in het huishouden, weet het. Je kan niet dweilen met de kraan open. Zo lang het water blijft lopen, zie je geen enkele vooruitgang. Zolang je ieder jaar de kraan nog verder opendraait, zie je het probleem enkel groter worden. Qua immigratie is het in Vlaanderen maar zeker in Boom juist hetzelfde. Het was al ernstig onder het wanbeleid van burgemeester Marnef, maar de toestroom van nieuwe vreemdelingen is - absoluut - niet gestopt onder leiding van de N-VA. Tussen 2009 en 2015 steeg de groep allochtonen in onze gemeente van 22% naar 30% van de totale bevolking.

36% spreekt thuis geen Nederlands

Dit legt niet enkel een zware hypotheek op onze samenleving, cultuur en identiteit maar is ook de oorzaak van tal van andere problemen waarmee we in Boom worden geconfronteerd.
Ik denk bv. aan het groot aantal leerlingen met een schoolachterstand, reeds van in de lagere school. Hoeft dat te verbazen als je weet dat 36 procent van de kinderen onder de twaalf in Boom thuis geen Nederlands spreekt. In De Kade en De Hoeksteen, de twee basisscholen hier vlakbij kunnen respectievelijk 49% en 47% van de kinderen, dat is de helft van de klas, niet geholpen worden in het Nederlands door hun ouders bij het leren lezen of de eerste huiswerkjes. Maar ook voor de kinderen die thuis wel Nederlands spreken is dit een groot probleem. Een leerkracht die al haar tijd en energie moet steken in de allochtone leerlingen heeft minder tijd voor de rest van de klas. En dat schaadt ook hun schoolcarriëre.

Kinderarmoede een gekleurd probleem

Maar niet alleen in de scholen is het armoe troef. Ook letterlijk staan vele Boomse gezinnen dichtbij of onder de armoedegrens. 38% van de Boomse kinderen groeit op in een gezin onder de armoedegrens. Maar ook hier durft noch de N-VA, noch de linkse partijen Boom Eén, Groen of PVDA de echte reden benoemen. Enkel het Vlaams Belang wijst op de waanzinnig grote groep vreemdelingen in deze statistiek. In 2014 verkeerde 56% van vreemde moeders in kansarmoede, drie jaar later in 2017 was al 67% van de niet-belgische moeders in Boom arm. Noch de oplossing van de N-VA in de vorm 1 euro-maaltijden helpt hiertegen, noch het alles-is-gratis-beleid van Boom Eén. Als je dit probleem wil beheersen zal je eerst de import van nieuwe armen uit alle landen van de wereld moeten stoppen. Enkel als de hoofdkraan dicht staat, kan je beginnen dweilen en het lek repareren.

Boom teruggeven aan de Bomenaars

Het Vlaams Belang wil Boom teruggeven aan de Bomenaars. Het Vlaams Belang wil Boom terug Vlaamser maken. Het Vlaams Belang wil de Grote Markt en de rest van de gemeente terug veiliger maken! En daarom moet de import van problemen stoppen. Spijtig genoeg kunnen we momenteel de wet Gol niet meer toepassen, maar we kunnen het nieuwe vreemdelingen wel zo moeilijk mogelijk maken om naar Boom te komen. Op initiatief van onze fractie werd de zogenaamde vreemdelingentaks ingevoerd, binnenkort staat opnieuw de voorrang voor eigen Boomse senioren in bepaalde sociale woonblokken op de agenda van de gemeenteraad. Maar we kijken ook met veel interesse naar de projecten die o.a. in Antwerpen lopen. Met het 'Barca'-project ontwikkelden ze daar een actief terugkeerbeleid voor Oost-blokkers. Niets houdt ons tegen om iets gelijkaardigs uit te voeren in Boom met Noord-Afrikanen en andere vreemdelingen. Ook het actief opsporingsbeleid naar eigenaars van buitenlands vastgoed die tegelijkertijd een sociale woning aanvragen, is een te volgen voorbeeld.

Socialisten tegen verlaging waterbelasting

Steeds meer Bomenaars kreunen ook onder de massale toename van de belastingsdruk. Ondanks de verlaging van de personenbelasting en de afschaffing, mede dankzij het Vlaams Belang, van de befaamde ziekenhuisbelasting draagt de gemiddelde Bomenaar fors meer af aan de gemeentekas dan voor de aanvang van deze meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD. Vooral de 'saneringsbijdrage' op het watergebruik zorgt voor een pak meer inkomsten voor de gemeente.

Hoewel gewezen schepen Ceulemans de voorbije jaren - terecht - steeds met ons van leer trok tegen de torenhoge waterbelasting in onze gemeente, was het wel haar fractie Boom Eén samen met Groen die plots een voorstel lanceerden om de belasting op hetzelfde niveau van 2017 te behouden. Het was dan wel geen automatische verhoging meer zoals N-VA, CD&V en Open VLD eerst voorstelde, maar zeker ook geen verlaging zoals het Vlaams Belang voorstelde tijdens de gemeenteraad van november 2017.

Onze prioriteiten

De voorbije maanden kwam onze gemeente vaak in de kranten omwille van de grote politieke problemen. Sinds het opstappen van vier raadsleden uit de N-VA-fractie heeft de coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD, geen meerderheid meer. Voor alle dossiers moet een alternatieve meerderheid gevonden worden. Maar ook de 'nieuwe 13', de linkse meerderheid die kort nadien gevormd werd door Boom Eén, Groen en de vier onafhankelijken, stuikte al na drie maanden in elkaar. Zij waren vooral bezig met allerlei vertragingsmanoeuvres en het vervullen van hun gretigheid naar betaalde postjes. Zo probeerden ze twee nieuwe commissies op te richten die acht (u hoort het goed 8!) keer meer zitpenningen opleverden voor de Boom Eénfractie. Qua prioriteiten kan dat tellen!

Onze mensen, onze toekomst

Er lijkt geen einde te komen aan de Boomse politieke soap. Het Vlaams Belang echter maakt van de wisselende meerderheden in de Boomse gemeenteraad handig gebruik om tal van haar programmapunten te verwezenlijken. Zo werd onlangs de Boomse subsidie voor inbraakwerende maatregelen fors opgetrokken van 150 naar 250 euro. Als dat geen goed nieuws is! Nog beter nieuws was het moment toen we de beruchte ziekenhuisbelasting konden afschaffen én de betaalde belasting van 2017 binnenkort terug verschijnt op de rekening van de Bomenaars.

De komende maanden gaan we er nog een lap op geven. En daar kunnen we iedereen voor gebruiken. Als medewerker of als kandidaat op de lijst. Samen overtuigen we Bomenaar na Bomenaar om in oktober te kiezen voor het enige alternatief voor ons Boom. Voor onze mensen en onze toekomst! Daar gaan we voor!