De Boomse politiek volgen vanuit je zetel

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2018 10:07

SliderHet Boomse gemeentebestuur gaat in op het voorstel van Vlaams Belang. Momenteel onderzoeken ze de mogelijkheid om de gemeenteraad live uit te zenden. "De livestreaming is een manier om het gemeentelijke politieke gebeuren dichter bij de inwoners te brengen", legt Hans Verreyt (Vlaams Belang) uit. "De uitzending van de gemeenteraad kan bovendien gebeuren zonder al te grote kosten. Het uitzenden kan via de gemeentelijke website, al dan niet met behulp van videokanalen als YouTube."


De Vragende Partij

De zittingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Dit betekent dat het publiek de zitting kan bijwonen (en dat iedereen foto's of video's mag maken van de debatten). Een beperkt deel van onze inwoners doet dat. Een aantal dat trouwens gevoelig is gegroeid de laatste maanden. Maar het ligt voor de meesten nu eenmaal niet voor de hand maandelijks daarvoor een avond vrij te maken. Dit betekent niet dat de andere inwoners geen interesse zouden hebben in de lokale besluitvorming. Het participatieve programma 'De Vragende Partij' dat de VRT maakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 toonde die interesse ruimschoots aan. De gemeenteraad toonde zich bij de bespreking alvast principieel akkoord met het voorstel en gaat het nu praktisch onderzoeken.

Anderen als voorbeeld

Het uitzenden van de gemeenteraad is nog niet overal ingeburgerd maar een primeur voor Vlaanderen is het ook weer niet. Antwerpen, Kortrijk, Oostende, Turnhout, Sint-Truiden, Koksijde, Dilbeek, ... gingen Boom reeds voor. Sommigen kozen voor dure systemen, anderen voor een basisopstelling die vaak even goede resultaten oplevert.

Privacy

Een van de mogelijke problemen die opgeworpen wordt door de juristen binnen de gemeenteraad is de privacy van gemeenteraadsleden of publiek. Voor raadsleden gaat dit niet op bij de uitoefening van hun mandaat in de maandelijkse gemeenteraad. Zij kozen bewust voor deze openbare functie bij de vorige verkiezingen. Bomenaars kunnen zich op allerlei manieren informeren naar hun actieve werking als gemeenteraadslid, via de media, via politieke sites en publicaties en binnenkort dus ook via de livestream.

Voor het publiek ligt dit iets moeilijker, maar net zoals bij een voetbalwedstrijd of een festival, gebeurt het wel eens dat het publiek gevangen wordt door de lens van een journalist of de livecaptatie van de organisatie. Zolang dit niet de hoofdbedoeling van deze livestream wordt, de afbeeldingen gecommercialiseerd worden of bepaalde suggesties worden meegegeven, kan dit door de beugel. Ook bij andere gemeenteraden gebeurt dit wel eens, zonder groot gevolg.

Mits een goede plaatsing van de camera('s) kan dit trouwens zoveel als mogelijk vermeden worden. Bijvoorbeeld centraal in het midden van de raadszaal, met een paal vanuit het plafond, behouden we het open zicht tussen de raadsleden en zorgt de opnamehoek voor beelden van alle raadsleden, zonder dat er publiek in beeld komt.

Ruime verspreiding

Bewegend beeld wordt steeds belangrijker, ook voor de relatie tussen burger en politiek. Het Vlaams Parlement heeft dit goed begrepen. Met een eigen zender op TV en livestreams van de plenaire vergaderingen en commissievergaderingen, geven ze de te volgen richting aan. Ze zetten ook zeer actief in op het gebruik, niet misbruik, van deze beelden door politici en politieke partijen. Met een reeks van opleidingen en onlinecursussen leert men parlementsleden en medewerkers hoe men deze beelden zelf kan verspreiden, de interessante delen kan opknippen en voorzien van ondertitels. Zolang men op een correcte manier citeert, gelden dezelfde rechten als citaten uit geschreven verslagen. Het is bovendien een handig hulpmiddel voor de verslaggevers van de vergaderingen.

Spoedige realisatie?

Het Vlaams Belang pleit voor een spoedige realisatie. Het feit dat alvast de nodige centen zijn voorzien in het budget 2018, stemt ons alvast gunstig.