Is 55m² bibliotheek 1,5 miljoen euro waard?

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2018 10:07

SliderDe huidige bibliotheek is tot op de draad versleten, daar is iedereen het over eens. Toch talmde het college vijf jaar met de tastbare plannen voor een nieuwe bib ondanks het vele en schitterende voorbereidend werk dat werd verzet door het bibliotheekpersoneel. Allerlei ballonnetjes werden opgelaten, maar concreet werd het nooit. Tot enkele weken geleden, toen moest het plots snel gaan. De voorbije weken werden we om de oren geslagen met tal van mooie schetsen en simulaties van een nieuwe bibliotheek. Een heuse PR-campagne via de kranten, sociale media en politieke publicaties probeerde ons te overtuigen van de nieuwste keuze van het college. Dat hierbij met één handtekening 2,9 miljoen euro wordt uitgegeven wordt gemakkelijkheidshalve vergeten. De precaire financiële situatie kennende van onze gemeente en de hoeveelheid andere projecten die wachten op dringende uitvoering, is dit veel geld, zeer veel geld.


Het gepromote voorstel van de Windstraat ligt in het handelscentrum, heeft voldoende parkeerplaats vlakbij, is een recent gebouw (2012) en biedt visuele mogelijkheden. Of de opdeling in drie stukken een voordeel dan wel een nadeel is, daarover lopen de meningen uiteen. Persoonlijk denk ik het tweede. Het grootste bezwaar tegen deze aankoop is vooral de hoge kostprijs. Afgewerkt: 3.690 euro/m² is bijzonder veel (zonder de inrichting van nog eens 250.000 euro). Ook de diverse immomakelaars die dit pand in het verleden probeerden te slijten, bevestigen allen dat de aankoopprijs (veel) te hoog is. Het feit dat de bewuste panden in de Windstraat al vijf jaar onverkocht op de markt worden aangeboden, is een teken aan de wand. Vooral het gebrek aan een echt alternatief voor de nieuwe bib zorgt voor een kunstmatig hoge vraagprijs.

Dat alternatief is er nu wel met het stopzetten van de activiteiten van de Proxy Delhaize aan de Varkensmarkt. De huurder, zijnde het vastgoedbedrijf van Delhaize, zegde de huur intussen op. Het grote winkelpand heeft zicht op de Blauwstraat, de toegang tot de Varkensmarkt, als de Varkensmarkt zelf. Het werd ontwikkeld als de commerciële poort tot het handelscentrum. Een groot deel van de technieken zijn reeds aanwezig/te hergebruiken en dat is wellicht een stuk goedkoper dan het allemaal nieuw te leggen. Het werd gebouwd door Condominium in 2011, dus even recent als de Windstraat. Het is de facto één grote ruimte, maar met enkele interessante hoeken en kanten om ruimten af te sluiten, die afgesloten moeten worden. De huidige eigenaar is bereid tot overleg om de mogelijkheden (aankoop, huur, leasing, huurkoop,...) te bekijken.

Deze nieuwe optie werd voorbije week verdedigd door Hans Verreyt tijdens de speciale commissie over de verhuis van de bib. De presentatie zag er niet zo 'gelikt' uit, maar het was voor iedereen duidelijk. Door een groot deel van de aanwezigen werd dit dan ook weerhouden als een valabel alternatief, maar of het college hier oren naar heeft, valt te betwijfelen. In hun argumenten bleven ze vandaag exclusief vasthouden aan het pand in de Windstraat, ondanks de kleine technische verschillen. Het Vlaams Belang betreurt deze houding, vooral omdat het verschil in kostprijs zwaar kan oplopen. Een eerste ruwe schatting komt op een bedrag dat ongeveer de helft bedraagt van het huidige voorstel voor de aankoop en inrichting van een bib op deze locatie. Of hoe 55m² bibliotheek meer, de Boomse belastingbetaler een flinke duit kost. Een meerkost die kan oplopen tot 1,5 miljoen euro. Een bedrag dat overeenkomst met de volledige opbrengst van bijna vier (4!) jaar ziekenhuisbelasting enkel en alleen voor een bibliotheek. Geld dat we niet meer elders kunnen investeren.

Om correct te vergelijken, moet gewerkt worden met dezelfde parameters. Voor de oppervlakte is de netto-oppervlakte het meest correcte om mee te werken. Daarbij kom ik, op basis van de plannen die ik bezit, op een netto-oppervlakte van

Ook de grootste aaneengesloten ruimte is belangrijk voor de regelmatige lezingen. Daar zijn beide locaties min of meer gelijk qua mogelijkheden.

Kortom, men kan het Vlaams Belang niet beschuldigen van vertragingsmanoeuvres. Integendeel, wij zijn evengoed vragende partij voor een nieuwe bibliotheek. Daarom smeten wij al onze troeven op tafel, van zodra we terdege kennis kregen van dit dossier. Ons voorstel was concreet en hield vooral ook rekening met de financiële toestand van onze gemeente. De schandalige ziekenhuisbelasting hebben we, samen met de andere oppositiepartijen, recent kunnen afschaffen, we willen ze echt niet vervangen door een nieuwe bibliotheekbelasting! De Vlaams Belang-fractie roept de andere partijen op om beide opties op een gelijkwaardige manier te onderzoeken.