3.236 euro per maand om niet op het werk op te dagen!

Gepubliceerd op woensdag 09 november 2016 14:27

SliderNa de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 duurde het, net zoals in 2006, erg lang voordat Boom een nieuwe bestuursmeerderheid had. De grote verkiezingsoverwinning van de N-VA zorgde voor heel wat nieuw (en onervaren) bloed in de gemeenteraad. Ook het schepencollege werd gevuld met raadsleden die voordien amper het gemeentehuis langs de binnenzijde bekeken hadden. Sommigen vonden snel hun draai, anderen verdwenen in zwijgzaamheid en passiviteit. Bovendien wordt de N-VA-fractie in Boom permanent gegijzeld door de eenmansfracties van Open VLD en CD&V.


De Bomenaar had grote verwachtingen bij het aantreden van deze 'coalitie van verandering'. Na 18 jaar Marnef had onze gemeente meer dan nood aan een nieuw en vooral ander beleid!
De kracht van verandering bleek al snel de kracht van ontgoocheling; tal van belastingen en retributies (water, vuilzakken, containerpark,...) schoten de hoogte in, de dienstverlening ging achteruit en van enige ambitie en investeringen in het straatbeeld is amper iets te zien. De camerabewaking in het centrum kwam er (maar werkt nog steeds niet optimaal) en intussen is er nog amper een agent te bespeuren.
In een normale legislatuur zou deze periode de topperiode van lintjesknippen en realisaties voorstellen zijn. In Boom blijft het stil...

Een schepen die zijn job bij de gemeente niet doet, neemt best ontslag!

Naast onervarenheid hebben we vooral te maken met de traagheid van sommige schepenen. Dossiers blijven maandenlang liggen (zwembad, parkeerbeleid, nieuwe website, veiligheidsbeleid, ...) vooral bij schepen Dany 'immo' Bosteels en Kris Van Hoeck. Ook het parcours van Ils Blommaerts valt op!

Van een schepen verwachten zowel inwoners als middenstanders op zijn minst dat hij of zij zijn/haar job (met passie) doet. Voor een schepen is dat naast de behartiging van hun bevoegdheden ook de actieve deelname aan de dagelijkse leiding van de gemeente. Het college van Burgemeester en Schepenen is het kloppend hart van de (politieke) werking van onze gemeente. Een schepen die daar te vaak afwezig is, kan zijn/haar dossiers niet verdedigen en opvolgen. Schepen Blommaerts is sinds 27 juni slechts gedurende enkele punten op één (1!) college aanwezig geweest. Het laatste CBS-verslag dat de gemeenteraad ontving, dateert van 17 oktober. Als schepen ontvangt zij hiervoor wel een brutoloon van 3.236 euro per maand... Hoe de schepen zelf en bij uitbreiding de volledige meerderheid dit kan blijven verdedigen en er blijkbaar geen oplossing voor vindt, is ons een raadsel...

De gemeente staat nog steeds voor moeilijke financiële tijden. In het Vlaams Belangverkiezingsprogramma van 2006 en 2012 stond reeds de afschaffing van het vijfde schepenmandaat voor onze gemeente. Deze besparing zou onze gemeente iets meer ademruimte geven, zonder dat we moeten inboeten. De loonkost van een Boomse schepen bedraagt minimum 50.000 euro, wat gelijk is aan de jaarlijkse opbrengst voor de gemeentekas van het betalend parkeren. Laat de Bomenaar kiezen; een schepen die niet werkt of gratis parkeren in Boom. Ik denk dat de keuze van onze inwoners en handelaars snel duidelijk zal zijn!